Det er etablert en Facebook-gruppe for medlemmene i foreningen. Vi håper at gruppen vil bli et positivt sted for deling av tanker og erfaringer omkring det vil alle har til felles, nemlig interessen for sjø- og båtliv, foreningen og havna vår. Vil du være med så søk opp gruppen på FB og send en forespørsel om medlemskap.